Deneyim

2019 – Halen Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Eğitim

1988 – 1994 Tıp Fakültesi / Lisans-Y. Lisans / Ankara Üniversitesi

1988 – 1994 Tıp Fakültesi / Y. Lisans / Ankara Üniversitesi

1996 – 2000 Radyoloji / Doktora / Dicle Üniversitesi

2009 – Halen Radyoloji / Doç. – Prof. / Dicle Üniversitesi