Deneyim

2003 - 2006 Doç. Dr. / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Endokrinolojisi

2006 - 2017 Prof. Dr. / Göztepe EAH / Çocuk Endokrin Kliniği

2014 - 2017 Prof. Dr. / Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2017 - 2021 Prof. Dr. / SBÜ Zeynep Kamil Kadın Çocuk Hastalıkları EAH

2021 - Halen Prof. Dr. /  Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Eğitim

1980 - 1986 Gazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi

1999 - 2002 Gazi Üniversitesi / Çocuk Endokrinolojisi Yan Dal Uzmanlık

1989 - 2003 Hacettepe Üniversitesi / Doktora (Dr.) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Öğrencisi