ÇOCUK ROMATOLOJİ

Bölümümüzde çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi de yapılmaktadır. Özellikle ülkemizde oldukça sık görülen Ailevi Akdeniz Ateşi’nin genetik tanısı yapılmakta ve tedavisi etkin bir şekilde planlanarak, hastalar izlenmektedir.

  • Henoch-Schonlein Purpurası
  • Vaskülitler
  • Sistemik Lupus Eritamatozis
  • Juvenil Eomatoid Artrit
  • Dermatomiyozit
  • Skleroderma

gibi tanı ve tedavisi oldukça güç olan romatolojik hastalıkların da izlemi alanında profesyonelleşmiş olan doktorlarımız tarafından yapılmaktadır.

BİRİM UZMANI

Image
Çocuk Nefroloji ve Romatoloji