ÇOCUK NÖROLOJİ

Çocuk Nörolojisi ve Tedavi Alanları

Çocuk Nörolojisi, 0-18 yaş arası çocuklarda sinir sisteminde oluşan hastalıkları zamanında tanımak, tedavi etmek ve bu çocukların toplum içinde daha iyi şartlarda yaşamasını hedefleyen multidisipliner bir bilim dalıdır.

Çocuk, büyüyen ve gelişen bir varlık olup, sinir sistemi de gelişimini en geç tamamlayan sistemdir. Nörolojik hastalıklar sadece çocukları değil, ailesi ve yakın çevresini de tedavi ve rehabilitasyon uzun sürmesi nedeni ile etkiler.

Çocuk Nörolojisi Muayenesinde Hangi Durumlar Değerlendirilir?

 • Genel durum, yaşa uygun tepki ve gelişim
 • Oryantasyon ve bilgi durumu
 • Baş büyüklüğü
 • Konuşma ve hareket becerisi
 • Koordinasyon, erişme ve denge
 • Güç yürüme becerisi
 • Refleksler

Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıklarının En Önemlileri

Beyin ve sinir sistemi hastalıkları çeşitli olup bunların içinde en önemlileri, yürümede gecikme, gevşek (hipoton) bebekler (SMA), konuşma gecikmesi, davranış bozuklukları ve otizm, dikkat eksikliği ve nöbet (epilepsi, sara) ateşli havale geçirmedir.

Doğumsal Hasarlar

Doğum sırasında doğuma bağlı gelişen beyin hasarları (serebral palsi, spastik diparez, tetraparezi) doğumda kol sinir zedelenmesi (brakial pleksus hasarı), baş çevresi küçüklüğü (mikrosefali) ve büyüklüğü de çocuk nörolojisine başvuru nedenidir.

Kafa İçi Hastalıkları

Kafa içinde yer alan lezyonlar (ki bunlar beyin içinde su toplanması (hidrosefali) beyinde kistler, enfakt tümör, kanama ve anevrizma) ile başvuran hastalar multidisipliner bir çalışma ve beyin cerrahisi takibi ile tedavi dilmektedir.

Çocuklarda Baş Ağrısı

Çocuk nörolojisinin sık görülen şikayeti olup 7 yaşındaki çocukların %40’ı, 15 yaşındaki çocukların %75’i baş ağrısından yakınmaktadır. Bunlar içinde migren görülme sıklığı %3-10 arasındadır. Şiddetli ve kusma ile birlikte olan baş ağrıları ise başka bir nedene bağlı (hormonal, tansiyon, tümör, kanama) olabileceğinden acil muayene ve tetkik gerektirir.

Diğer Nöroloji Grupları

İlerleyici kas zayıflığı ve şekil bozukluğu, yürüme bozukluğu, çabuk yorulma ile giden kas hastalıkları diğer çocuk nörolojisi hasta grubunu oluşturur. Bunların içinde en sık gördüğümüz SMA (hipoton bebek) ve Duchenne Maskuler Distrofisidir.

Çocuklarda Görülebilecek Genetik veya Metabolik Sorunlar Nelerdir?

 • Tiroid bezi sorunları
 • Amino asit metabolizma sorunları
 • Organik asit metabolizma sorunları
 • Mitokondri hastalıkları
 • Kromozom anomalileri (down sendromu)
 • Yüz ve başka yapısal farklılıklarla belli olan genetik tablolar

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

TANI ve TEDAVİ UYGULAMALARI

Beyin ve Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Dikkat eksikliği ve nöbet (epilepsi, sara) ateşli havale
 • Gevşek (hipoton) bebek
 • Davranış bozukluları ve otizm

Doğumsal Hasarlar

 • Doğuma bağlı gelişen beyin hasarları(serebral palsi, spastik diparez, tetraparezi)

Kafa İçi Hastalıkları

 • Beyin içinde su toplaması (hidrosefali)
 • Kist, tümör, kanama, ebfakt

Migren

Diğer Nöroloji Grupları

 • Duchenne Maskuler Distrofi ve diğer kas hastalıkları

Genetik veya Metabolik Hastalıklar

 • Tiroid bezi sorunları
 • Amino asit metabolizma hastalıkları
 • Kromozom anomalileri (down sedromu)


ANNE – BABA REHBERİ (0-6 YAŞ)

ÇOCUK NÖROLOJİSİ

0-3 AY DÖNEMİ

 • Göz – Yüz teması vardır.
 • Karşısındaki konuşunca fark eder ve güler.
 • Yatarken başı ile cisimleri ister.
 • Agu yapar.
 • Seslere tepki verir.
 • Kol – bacak eş zamanlı hareket eder.
 • Yüzükoyun başını kaldırır.

4-6 AY DÖNEMİ

 • Elleri ile kavrama yapar.
 • Küçük nesneleri fark eder.
 • Ellerdeki yumruk hali süresi kısalır.
 • Uzatılan cismi kavrar.
 • Sesli güler.
 • Ellerini seyreder.
 • Başını dik tutar.
 • Destekli oturmaya başlar.

7-12 AY DÖNEMİ

 • İşaret ettiğiniz yöne bakar.
 • El çırpma, baş baş vb. bilir.
 • İstediklerini işaret veya sesle anlatır.
 • Cismi elden ele geçirir.
 • Baba anne der.
 • Birkaç saniye ayakta durur.
 • Kendi kendine kalkıp oturur.

1-3 YAŞ DÖNEMİ (ERKEN ÇOCUKLUK)

 • Oyuncakları kutuya doldurup çıkarır.
 • 5-6 küp üst üste dizer.
 • Karşılıklı top oynar.
 • Ev işlerine yardım eder.
 • Kendi başına yemeğini yer.
 • Tek kelimler ile konuşur.
 • 2 yaşında ikili kelimeler ile konuşur.
 • En geç 15 aylıkta düzgün ve desteksiz yürür.
 • Bir yere dokunmadan yerden nesne alır.
 • 2 yaşında topa vurur.
 • Merdiven çıkar.
 • Hoplama, zıplama yapar.

4-6 YAŞ DÖNEMİ (OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ)

 • Nesnelerin adını söyler.
 • Dik çizgi çizer.
 • 8 küple kule yapar.
 • Düzgün cümleler kurar.
 • Kendi başına giyinip soyunur, yemeğini yer.
 • 4 yaşa kadar tuvalet kontrolü sağlar.
 • Düğme ilikleyebilir.
 • Zıt ve eş kavramları bilir.
 • Birkaç rengi ve sayıyı bilir.
 • Yardımsız resim çizebilir.
 • Hayali olaylar anlatabilir.
 • Geçmiş ve gelecek gibi zaman cümleleri kurar.
 • Çift ayakla zıplar.
 • Tek ayaküstü 8-10 saniye durabilir.
 • Atılan topu eli ile yakalar.

Çocuklarda Uyku EEG’si : Nedir ? Hangi İşlemler İçin kullanılır ?

EEG, beynin elektrik dalgalarının değerlendirilmesi için yapılan bir test türüdür. Tıpkı kalp elektroso yanı EEG gibi elektrod adı verilen kablolarla kafa üzerindeki pek çok kısımdan kayıt almaktadır. Ancak EEG de çok daha düşük voltajda akımların kaydı tutulmakta olupi teknik açıdan daha itina gerektiren özenli ve daha uzun süren bir çalışmadır. Bu test için çocuklarla çalışmış tecrübeli bir EEG teknisyeni ve beraberinde çocuk nöroloğu olması uygundur.

EEG;

 • İnsan beyninin yaşına uygun olgunlaşmasının değerlendirilmesi
 • Psikiyatrik bir takım hastalıkların ilaç tercih durumlarında
 • Epilepsi(sara) hastalığının tanı ve takibinde
 • Metabolik bozukluklar, koma ve ensefalit gibi beyin iltihaplanmalarının takibinde kullanılır.

Çocuk EEG’sinin Normal EEG’den farkı Nedir?

Çocuklarda EEG kaydı iki aşamadan oluşur ve daha itina, detay gerektirir. Genellikle testin yapılması çocuktaki uyum eksikliğinden ötürü sorunlu olabilir. Test değerlendirilirken çocukluk çağına ait olgunlaşma ve artefaktların tanınması önemlidir.

Çekim Öncesi Nelere Dikkat Edilir?

Çocuğun uykusuz kalmış bir şekilde çekime gelmesi beklenir. Bu durum hem uyku kaydı için sağlıklı olacaktır, hem de bulguları daha net ortaya koyacaktır.

Çocuğun saçları temiz olmalıdır. Jöle ya da kir gibi etkenler kayıt kalitesini etkileyecektir.Karın tok olarak gelmesinde yarar vardır.

Elektrodların yerleştirileceği bölgeler uluslar arası belirlenmiş 10-20 sistemine göre seçilir. Çocuk EEG sini çeken merkezler bu prosedura uymak zorundadırlar. Kayıt sırasında hastanın rahat olması ve duruma göre uyku uyanıklık dönemlerinin gözlemlenmesi gerekir. Normal bir uyku uyanıklık EEG sinin hazırlık ve kayıt süresi yaklaşık 1-2 saatte gerçekleşir. Bu işlem kesinlikle can yakmaz, fakat çocuklarda huzursuzluk yaratacağından ağlama görülebilir. Yeterinde uykusuz bırakılmayan çocuklar uykuya dalmada zorlanabilir. Böyle durumlarda EEG yi etkilemeyecek ölçüde bazı ilaçların teknisyen tarafından verilmesi uygun olur.

Hastanemizde 0 – 18 yaş çocuklarda gece uyku + uyanık EEG kayıtları başlamıştır.