Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi'mizin Amacı:

Amaç: İstanbul, Marmara bölgesinde referans merkez olarak çocuk kalp hastalıkları konusunda üstün ve mükemmeliyetçi merkez olarak sağlık hizmetlerinin sunulması.

 

Hizmet Alanları:

1. Doğumsal Kalp Hastalıkları  Tanı ve Tedavi Ünitesi

İntrauteirn dönemde doğumsal kalp hastalarında  gebelik 2.trimesterinden itibaren takibi, doğum ile birlikte hastaların erken tanı ve tedavisinin sağlanması.

Bu amaçla;

  • Fetal Ekokardiyografi
  • Transtorak Ekokardiyografi
  • Transözafajal Ekokardiyografi
  • Tanısal ve Tedavi Amaçlı Kalp Kateterizasyonu ve Anjiografi  uygulamarını içerir.

 

2. Edinsel Çocuk Kalp Hastalılarıının Tanı ve Tedavisi Ünitesi

Erken çocukluk çağından itibaren siyanoz, ritim bozukluğu, göğüs ağrısı, senkop  gibi genel pediatri populasyonunda sık görülen nadir ancak yaşamsal önemi olan hastalıklarının tanı ve tedavisini içerir.

 

3. Sporcu Çocuk Kalp Ünitesi

Spor Aktiviteleri öncesi veya aktif spor yapan bireylerin kardiyak performans değerlendrimeleri ve Risk Belirlenmesi

Günümüzde giderek artan farkındalık ile sportif aktivitelere yönlenen çocukların spor aktivitesi öncesi ve esnasında risk belirlenmesi ve takibini gerektiğinde tedavi yöntemlerini içerir.

  • Treadmill Efor Testi

 

4. Çocuklarda Kalp Ritim Bozukluklarının Belirlenmesi ve Tedavisi

Genetik geçiş gösteren veya göstermeyen çocukluk çağı ritim bozukluklarının tanı ve tedavisini içerir.

  • EKG
  • Holter Monitorizasyonu

 

5. Yenidoğan ve Çocuk Kardiyoloji ve KVC Yoğun Bakım Ünitesi

Çocuk Kalp Hastalığı nedeni ile Yenidoğan ve Kalp-Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinde preoperatif ve postoperatif monitorizasyon ve destek sistemleri ile üstün sağlık hizmetinin sunulması

  • Çocuk Kalp Hastalarının tıbbi ve cerrahi tedavisi planlandığında hastaların yoğun bakım ünitesi gerektirmesi durumunda yoğun bakım desteklerinin etkin kullanılması için gereken multidisipliner yaklaşımları içerir.