0-18 yaşlar arasındaki, normal gelişim gösteren, farklı gelişim gösteren (gelişim geriliği) , hastanede yatan çocukların, zihinsel, dil, psikomotor,sosyal, duygusal ve özbakım becerilerini değerlendiren tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye rehberlik ve destek veren  gerekli gelişimden, eğitsel ve zeka testlerini yapan kişidir.

 

Sağlık kurumunda hizmet verebileceği alanlar

 • Çocuk gelişim ve zeka testleri uygular.
 • Ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi hakkında danışmanlık yapar.
 • Yeni doğanda rastlanabilecek sorunlar hakkında rehberlik ve danışmanlık yapar.
 • Bebeğin büyüme ve gelişimi ( sosyal/ zihinsel/iletişim ve bedensel) ile ilgili rehberlik ve danışmanlık
 • Gelişimine ve yaşına uygun oyun ve oyuncak seçimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık
 • Kardeş kıskançlığı ile ilgili rehberlik ve danışmanlık
 • Uyku düzeni , yeme düzeni ve tuvalet becerilerinin kazandırılması ile ilgili rehberlik ve danışmanlık
 • Verimli ders çalışma yöntemleri.
 • Çocukların yeteneğine göre çoklu zeka kuramı çalışmaları.
 • Gecikmiş dil konuşma ile ilgili danışmanlık ve seans çalışması yapar.
 • Davranış bozukluğu ile ilgili danışmanlık ve seans çalışması yapar.
 • Öğrenme güçlüğü ( bozukluğu) ile ilgili danışmanlık ve seans çalışması yapar.( disleksi, disgrafi)
 • Özel eğitim gerektiren çocuklarla ( yaygın gelişimden bozukluk,cerabral palsy, zihinsel yetersizlik) danışmanlık ve seans yapar.
 • Dikkat eksikliği ile ilgili test ve çalışmalar yapar (görsel, işitsel algı ve görsel,  işitsel bellek çalışmaları)
 • Çocuğun cinsel kimlik dönem özelliklerine uygun dikkat edilmesi gereken tavır ve davranışlar hakkında rehberlik ve danışmanlık yapar.
 • Oyun terapisi çalışmaları yapar( boşanmış aile çocukları, şiddet gören çocuklar, uyum ve davranış bozuklukları olan çocuklar, dürtü kontrol
 • Bozukluğu olan çocuklar, iletişim kuramayın çocuklar)
 • Riskli bebek ve çocuk izlemlerinde etkin rol alır. Ve gelişimi destekleyici izleyici çalışmaları yürütür. Prematüre doğum başta olmak üzere sosyal dezavantajlı ortama kadar çocukların gelişimini tehdit eden risk faktörlerini belirler aileye koruyucu ve önleyici program belirler takip eder.
 • Üstün ve özel yetenekli olan, öğrenme güçlüğü olan, zihinsel yetersizliği, dil konuşma,görme, işitme,ortopedi, nörolojik, genetik,psikiyatrik, metabolik hastalık, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranış bozukluğu olan çocukların gereksinimine göre gelişim destek programı hazırlar. Gelişimsel psikometrik ölçümlerini yapar. Gelişimsel açıdan uygun ev/ kurum/ okul merkezli programları hazırlar, uygular ve izlenmini yapar.
 • Çocuğun okula başlama yaşı ile ilgili rehberlik ve danışmanlık.
 • Çocuk Nöroloğu, Çocuk  ve Ergen psikiyatrisi  ve Pediatrist ile ortak çalışma yürütür.