ÇOCUK CERRAHİSİ

Çocuk Cerrahisi, anne karnından başlayıp ergenlik çağının bitimine dek geçen süre içerisinde çocuklarda karşılaşılan doğumsal ve edinsel cerrahi sorunların tedavisi ile uğraşan bir bilim dalıdır. Diğer cerrahi dallara göre göreceli olarak daha yeni bir alan olmasına karşın özellikle yenidoğan yoğun bakım birimlerinin gelişmesi ile son çeyrek yüzyılda Çocuk Cerrahisi alanında çok önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Cerrahisi Üniversitemizin 1993 yılında kuruluşuyla birlikte hizmete başlamıştır.